آیا محروم کردن فرزند از ارث از نظر قانون امکان پذیر است؟

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
۳.۱
(۱۲۰)

محروم کردن فرزند از ارث در قانون
از ارث محرومت میکنم“؛ این جمله پدران به فرزندانشان در زمان حیات همواره برای بسیاری از جوانان دلهره آور و ترسناک است اما باید بدانید که این جمله از نظر قانون هیچ ارزشی نداشته و پدر نمیتواند در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کند .تنها عمل قانونی که میتوان انجام داد انتقال دادن اموال توسط پدر به هرکسی که که مایل باشد است ، پس محروم کردن فرزند از ارث به آن صورت که شنیده اید قانونی نمیباشد.همچنین پدر در مورد وصیت بر اموال نیز نمیتواند بیش از یک سوم آن ها را وصیت کند.

براساس شرع ممکن است شرایطی مانع از تحقق ارث گردد؛ مانند کسی که به عمد، شخصی را که از او ارث می‌برد، بکشد اما این با باور عمومی که درباره محرومیت از ارث وجود دارد متفاوت است. درواقع در نظام حقوقی ایران، محرومیت از ارث فاقد اعتبار قانونی است و شخص به وسیله وصیت نمی‌تواند ورثه خود را از ارث محروم کند و همچنین قانون به متوفی فقط امکان وصیت در مورد یک‌سوم از مال‌اش را داده‌است. به محض فوت نمودن متوفی دیگر امکان انجام هیچ‌گونه اقدام حقوقی را ندارد و تشخیص وارث بودن یا نبودن افراد به عهده قانون است. قوانین ارث از جمله قواعد آمره میباشند و اراده شخص تاثیری در تحقق سهم‌الارث وراث ندارد.

 

انواع وصیت

وصیت تملیکی وصیتی است که شخص عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک میکند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه. در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می‌کند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول کسی که به نفع اون وصیت شده ، انجام میشود و پس از فوت وصیت کننده محقق می گردد. بنابراین قبول آن قبل از فوت وصیت کننده موثر نیست.همچنین وصیت کننده می‌تواند از وصیت خود رجوع کند و آن را تغییر دهد.

وصیت عهدی نیز وصیتی است که در آن شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت نماید. در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد.درحالی که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

 

وصیت بر اموال

اگرچه هرشخصی در زمان حیات خود می‌تواند درباره اموالش تصمیم بگیرد و همه یا بخشی از آن را به دیگری منتقل کند اما تقسیم ارث پس از فوت، تابع موازین قانونی مشخصی است که محرومیت از ارث در آن وجاهت قانونی ندارد. در حقیقت وصیت‌کننده حق دارد به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کند و وصیت او نیز برای این میزان، صحیح و نافذ است و چنانچه نسبت به بیشتر از این میزان وصیت کند، صحیح بودن چنین وصیتی به اجازه سایر ورثه بستگی دارد، زیرا به استثنای یک سوم اموال، بقیه ترکه متعلق به ورثه است و شخص صاحب این اموال که همان وصیت‌کننده است، حق دخالت در آنها را ندارد و اموال مزبور به طور طبیعی در اختیار همه ورثه قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط و مقررات مربوط به ارث، میان آنها تقسیم گردد.

 

لزوم نافذ بودن وصیت برای محروم کردن فرزند از ارث

مطابق قانون مدنی ایران،  اگر شخصی  به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.در واقع  هر گاه شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. به عنوان مثال در مورد شخصی که طی وصیت به دلیل فساد اخلاقی فرزندش، او را از ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می‌کندبه گفته اکثر فقها این وصیت به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می‌ باشد.

البته درمورد جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» میتوان چنین گفت که هر گاه وارث محروم، به اراده وصیت‌کننده، تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ خواهد شد. لازمه پذیرش این نظر، نافذ بودن وصیت تا حد یک سوم است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، اما در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.

موارد محرومیت قانونی فرزند از ارث

 

موارد محرومیت قانونی فرزند از ارث

طبق موارد گفته شدع پدر به طور کلی و عمومی حق محروم کردن وراث خود از ارث را ندارد ولی طبق قانون و شرع ، در صورت وقوع ۵ مورد زیر افراد از ارث محروم میگردند:

اولین و مهمترین مورد محرومیت از ارث در خصوص وقوع قتل میباشد. درصورتی که وارث، مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود. شاید یکی از دلایل چنین حکمی در حقوق اسلامی، جلوگیری از طمع‌کاری فرزندان یا کسانی که ارث می‌برند برای تصاحب سریعتر اموال متوفی باشد.در واقع کسی نمی‌تواند برای اینکه زود به ارث برسد، مورث را به قتل برساند، زیرا قتل مانع ارث بردن است.

دومین مورد محرومیت از ارث در خصوص وراثت کافر از مسلمان است. مطابق قانون مدنی، «کافر از مسلم ارث نمی‌برد.» البته عکس این موضوع صادق نیست و اگر کافری فوت کند و در بین وراثش، شخص مسلمانی باشد، فرد مسلمان از کافر ارث می‌برد.

سومین مورد محرومیت کردن فرزند از ارث ، «فرزند ولدالزنا» است. اگر فرزندی در اثر یک رابطه نامشروع از زن و مردی متولد شده باشد، متولد زنا از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد و از این لحاظ از ارث محروم است.

چهارمین مورد محرومیت نیز در خصوص «لعان» بین زن و شوهر است. اگر زن و شوهری با شرایطی که در فقه و قانون مقرر شده یکدیگر را لعن کنند و در مدت عده طلاق، یکی از آنها فوت کند، دیگر از یکدیگر ارث نمی‌برند و لعان موجب محرومیت از ارث می‌شود.

و در آخرین مورد محروم کردن فرزند از ارث هم، اگر فرزندی به واسطه لعان از سوی پدرش نفی می‌شود، دیگر نه پدر از فرزند ارث می‌برد و نه فرزند از پدر ارث می‌برد. البته اگر پدر از لعان رجوع کند، در این صورت فرزند می‌تواند از پدرش ارث ببرد ولی بازهم پدر از فرزندش ارث نخواهد بود.

 

شخص مرده از کسی ارث نمیبرد

موضوع دیگری که ممکن است با محرومیت اشتباه گرفته شود درباره فرزندی است که زودتر از والدین‌اش فوت کند. مطابق قانون، وقتی فرزندی زودتر از والدین خود فوت می‌کند، ورثه آن فرزند از جد پدری خود ارث نمی‌برند. به عبارت ساده تر شخص مرده از کسی ارث نمی‌برد تا آن مال به بازماندگانش منتقل شود و این با محرومیت از ارث تفاوت دارد.

 

مشاوره با وکیل متخصص در زمینه وراثت و محروم کردن فرزند از ارث

برای هرگونه مشاوره در زمینه دعاوی حقوقی و از جمله دعاوی ارث و سوالات بیشتر در زمینه محروم کردن فرزند از ارث با بهترین وکیل کیفری اصفهان ،  میتوانید با ما تماس بگیرید و همچنین از طریق ارسال فرم ارزیابی سوالات خود را به صورت آنلاین برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت از مشاوره تخصصی وکیل مجرب در این زمینه برخوردار شوید.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۳.۱ / ۵. تعداد آرا: ۱۲۰

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ 3 نظر 38555 نمایش دسته حقوقی

دیدگاه کاربران

رضا جهان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

کاش قانونی بود که بشه رابطه پدر و مادر و خواهر و برادر رو قانونی کنسل کرد

ابوالقاسم جعفری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۹

با سلام اینجانب تنها فرزند ذکور خانواده و دارای ۶ خواهر جهار دانگ منزل مسکونی بنام مادرم بوده الان پس از مرگ ایشان معلوم شده از چهار دانگ سه دانگ انرا محضری کرده بنام خواهرا البته بدون اطلاع من ویک دانگ باقیمانده را به زبان گفته خرج کفن و دفن ودو دانگ باقیمانده که بنام پدر میباشد از ۶ دانگ دادگاه حکم داده مهریه خانمم باشد این وسط هیچ ارثی به من نرسیده ایا از نظر قانونی امکان دارد تنها فرزند ذکور خانواده بدون ارث شود .لطفا راهنمایی کنید .۰۹۱۳۱۶۶۵۹۸۵ جعفری

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۹

حضوراً بیایید دفتر


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط