بررسی مجازات جایگزین حبس

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۱-۱۱-۱۱
۳.۵
(۲)

حتما شما هم در خصوص مجازات جایگزین حبس مواردی را شنیده اید. بهترین وکیل اصفهان در این مطلب به شرایط و ضوابط مجازات هایی جایگزین دارند میپردازد. و انواع جرائمی که میتوان برای آنها مجازات جایگزین را استفاده نمود را بیان خواهد کرد. در ادامه همراه ما باشید.

مجازات جایگزین حبس چیست؟

قاضی برای جایگزینی مجازات حبس مخبر یا مکلف است. بهترین وکیل اصفهان بیان میکند برخی مجازات ها که در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی قرار دارد. به دوسته اختیاری و الزامی تقسیم میشوند. از این رو دادگاه برای برخی از آن ها ملزم به مجازات جایگزین است و برای برخی از آنها مختار است. اگر میخواهید بیشتر درخصوص مجازات های الزامی و اختیاری بدانید حتما در ادامه مطلب همراه بهترین وکیل اصفهان باشید.

مواردی که دادگاه ملزم به مجازات جایگزین حبس خواهد بود

همانطور که در متن فوق بیان کردیم. طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلای در مواردی دادگاه ملزم به مجازات های جایگزین است که این موارد را بهترین وکیل اصفهان به صورت زیر بیان میکند:

  • جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس یا کمتر باشد.
  • جرایم عمدی که مجازات قانونی انها حداکثر بین ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد.
بررسی مجازات جایگزین حبس

البته نکته ای برای محکمومان ۹۱ تا ۶ ماه حبس وجود دارد. که بهترین وکیل اصفهان به آنها اشاره میکند. این دست از افراد در صورتی که سابقه محکومیت کیفری عمدی نداشته باشند و یا از اجرای آن ها بیشتر از ۵ سال گذشته باشد. دادگاه ملزم میشود برای آنها از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید. بهترین وکیل اصفهان به شرح زیر به سوابق کیفری اشاره دارد:

  • بیشتر از یک مرتبه سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جریمه نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال و شلاق تعزیری
  • یک مرتبه سابقه محکومیت قطعی به حبش بیشتر از ۶ ماه یا حد یا قصاص و پرداخت بیشتر از یک پنجم دیه

بهترین وکیل اصفهان بیان میکند. در واقع شخصی که مرتکب جرمی عمدی شده باشد و محکوم به سه ماه یا کمتر از سه ماه حبس باشد مطلقا زندانی نخواهد شد. حکم مجازات جایگزین حبس برای محکومین کمتر از سه ماه یا سه ماه بدون نظر گرفتن سابقه محکومیت قبلی صادر خواهد شد.

شرایط مجازات جایگزین برای جرائم غیر عمدی

در جرائم غیر عمدی نیز صرف نظر از اینکه فرد سابقه کیفری دارد یا نه دادگاه ملزم ب حکم مجازات جایگزین حبس است. البته در صورتی که مجازات او برابر با حداکثر دوسال حبس یا کمتر باشد. بهترین وکیل کیفری اصفهان بیان میکند در صورتی که مجازات فرد بیشتر از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری خواهد شد.

آیا جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قانون مشخص نشده است نیز شامل مجازات جایگزین خواهند شد؟

پاسخ این سوال مثبت است. بهترین وکیل کیفری اصفهان بیان میکند در برخی موارد که جرم انگاری انجام شده اما مجازاتی برای آن تعیین نشده است مانند انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی دادگاه ملزم به صدور حکم مجازات جایگزین حبس خواهد بود.

انواع مجازات‌ های جایگزین چیست؟

بررسی مجازات جایگزین حبس

به طور کلی بهترین وکیل کیفری در اصفهان انواع مجازات های جایگزین حبس را به شرح زیر بیان کرد:

  • دوره مراقبت
  • خدمات عمومی رایگان
  • جزای نقدی
  • جزای نقدی روزانه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی

دوره مراقبت

به بیان بهترین وکیل اصفهان دور مراقبت شامل مدت زمانی یا دوره ای میشود که فرد محکوم زیر نظر قضی اجرای حکم به انجام یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم میشود. مدت زمان و میزان آن را نیز قاضی مشخص خواهد کرد.

ساکن شدن در مکانی مشخص یا عدم آن، اشتغال به شغلی خاص و یا مهارت آموزی، پرداخت نقفه به اشخاص واجب النفقه، ترک اعتیاد و یا درمان بیماری، گذراندن دوره های آموزش و یادگیری مهارت های زندگی و شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی؛ مذهبی و…، عدم استفاده از تمامی یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری، پرهیز از ملاقات و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر افراد، اجتناب از فعالیت های مربوط به جرم در ادامه همراه باشید تا در خصوص مدت دوره مراقبت بهترین وکیل اصفهان اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهد.

مدت دوره مراقبت

جرائمی که شخص محکوم به حداکثر ۳ ماه حبس است. دوره مراقبت تا ۶ ماه تعیین خواهد شد. و نیز جرائمی که مجازات قانونی شخص ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است دوره مراقبت ۶ ماه تا ۱ سال خواهد بود . مدت دوره مراقبت برای جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قانون مشخص نشده است نیز ۶ ماه تا ۱ تعیین شده است. جرائمی که مجازات قانونی آنها ۶ ماه تا یک سال باشد. مدت دوره مراقبت ۱ الی ۲ سال خواهد بود. و اما مجازات قانونی جرائمی که برای آن بیشتر از ۱ سال حبس تعیین شده است. دور مراقبتی برابر با ۲ تا ۴ سال خواهد داشت.

خدمات عمومی رایگان

به بیان ساده تر میتوان گفت خدمات عمومی رایگان که مجازات جایگزین حبس است. شامل آموزهاش علمی دینی فرهنگی، آموزش مهارت های فنی حرفه و حرفه ای، نگهداری از سالمندان، معلولان و کودکان، فعالیت های بهداشت و درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد، توانبخشی، مامایی، پرستاری، ارائه خدمات در کارگاه ها، کارخانه ها و… فعالیت به عنوان نگهبانی، سرایداری، نظافت اماکن عمومی، فعالیت برای حفظ و نگهداری فضاهای سبز بوستان های شهری و باغبانی در امکان مختلف، پارکبانی و نظافت وسایل نقلیه عمومی، دولتی و … فعالیت در اموزی همچون کارگری ساختمان، راهسازی، معادن، شیلات و…فعالیت در امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری، پرورش آبزیان و… میشود.

مدت زمان خدمات عمومی رایگان

برای خدمات عمومی رایگان نیز مدت زمانی مشخص شده که بر اساس ساعت است و بهترین وکیل کیفری اصفهان آن ها را صورت زیر بیان خواهد کرد:

۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان برای اشخاصی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان مجازات جایگزین حبس شامل اشخاصی که مرتکب جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها مشخص نشده است، مشود. همچنین اشخاصی که به جرائمی با مجازات قانونی برابر با ۶ ماه تا بیشتر از ۱ سال شده اند. باید ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان ارائه دهند. ۱۰۸۰ تا ۲۱۶۰ ساعت خدمات عمومی رایگان نیز شامل کسانی میشود که مرتکب جرائم غیر عمدی با مجازات قانونی بیشتر از یکسال شده اند، خواهد شد.

جریمه نقدی روزانه در مجازات جایگزین حبس

جریمه نقدی روزانه یکی دیگر از مجازات های جایگزین محسوب میشود که بهترین وکیل اصفهان بیان میکند. فرد محکوم بادی از یک هشتم تا یک چهارم در آمد روزانه خودش را به مدت مشخص به عنوان جریمه پرداخت کند. این مدت برای جرائم مختلف متفاوت است. بهترین وکیل کیفری اصفهان به این جرائم میپردازد:

افرادی که مرتکب جرائمی با مجارات حداکثر ۳ ماه حبس شده اند باید تا ۱۸۰ روز جریمه پراخت کنند. ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز پرداخت جریمه شامل کسانی است که به جرائمی که مجازات قانون آن برابر با ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، مرتکب شده اند. مرتکبین به جرائمی که مجازات قانونی آنها ۶ ماه تا بیشتر از ۱ سال حبس است باید ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز به پرداخت جریمه بپردازند. بهترین وکیل اصفهان بیان میکند. در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن بیشتر از ۱ سال حبس است. محکوم باید ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز جریمه پرداخت کند.

کلام آخر

در صورتیکه مرتکب جریمی شدید. و از قانون و قوانین اطلاعی ندارید. بهتر است از یک وکیل کیفری در اصفهان کمک بگیرید. تا در صورت امکان و سنجیدن شرایط وکیل اصفهان برایتان درخواست مجازات جایگزین دهد. تا بدین شکل از حبس رهایی یابید.چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۳.۵ / ۵. تعداد آرا: ۲

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بدون نظر 95 نمایش دسته کیفری

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط