بهترین وکیل مشروبات الکلی اصفهان

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۰-۱۱-۰۵
۱.۵
(۲)

نوشیدنی‌های الکلی یا مشروبات الکلی نوشیدنی‌هایی هستند که حاوی مقدار قابل‌توجهی اتانول (به صورت غیررسمی الکل) هستند، که عوارض آن در دوزهای پایین شامل سرخوشی، کاهش اضطراب و خوش مشربی و در دوزهای بالا شامل مستی، بهت و ناهشیاری است. استفادهٔ طولانی مدت و سوءمصرف الکل می‌تواند منجر به وابستگی جسمی و الکلیسم شود.در ادامه با بهترین وکیل مشروبات الکلی اصفهان همراه باشید.

نوشیدن الکل نقش اجتماعی مهمی را در بسیاری از فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. بیشتر کشورها قوانینی برای تنظیم تولید، فروش و مصرف آن‌ها دارند. با این حال، نوشیدنی‌های الکلی در اکثر نقاط جهان قانونی است. فروش صنعت نوشیدنی‌های الکلی در جهان ۱۵۰۰میلیارد دلار بوده‌است

تقسیم مشروبات الکلی

این نوشیدنی‌ها به سه گروه اصلیِ آبجوها، شراب‌ها و نوشیدنی‌های تقطیری تقسیم می‌شوند.

مشروبات الکلی که با تخمیر جو به دست می‌آید آبجو محسوب می‌شوند، آنهایی که از تخمیر انگور به دست می‌آیند، شراب و آنهایی که با تخمیر غلات و میوه‌ها و سپس تقطیر آن‌ها به منظور بالا بردن درصد الکل درست می‌شوند، مشروباتی مانند ویسکی و ودکا هستند. اما این تعاریف شامل بسیاری از مشروبات الکلی نمی‌شوند. سازمان بهداشت جهانی مثلاً «سایدر» که از تخمیر سیب و گلابی درست می‌شود یا «ساکی» که با تقطیر برنج به دست می‌آید را در زمره «دیگر» مشروبات الکلی طبقه‌بندی کرده‌است. همچنین شراب‌های غنی شده مانند پورت که با روش تخمیر دوگانه تقویت می‌شوند نیز در بین مشروبات «دیگر» طبقه‌بندی کرده‌است.

بهترین وکیل مشروبات الکلی اصفهان

مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی ایران

در این قانون مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی در ماده ۷۰۲ آورده شده است. عین ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی به صورت زیر است:

” هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.”

بهترین وکیل مشروبات الکلی اصفهان

مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی برای کارمندان دولتی

علاوه بر مجازات های درنظرگرفته شده که در بالا بدان پرداختیم در صورتی که شخص حامل یا نگهدارنده مشروبات الکلی از کارمندان دولتی باشد مجازاتی افزون بر آنچه گفته شد برای او در نظر گرفته می شود. در تبصره ۲ ماده ۷۰۳ آورده شده است که:

” هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.”

بهترین وکیل مشروبات الکلی اصفهان

مجازات مشروبات الکی خارجی

اگر نگهداری از مشروبات الکلی خارجی در حجم و اندازه بالا و به قصد فروش انجام شود مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.

 وارد کردن مشروبات الکلی به داخل کشور قاچاق محسوب می شود و واردکننده فارغ از میزان و به صرف انجام این کار به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. البته تحمل ۷۴ ضربه شلاق به علاوه پرداخت ده برابر میزان ارزش عرفی مشروبات وارداتی نیز از سوی دادگاه تعیین می شود.

نمونه رای دادگاه در خصوص مشروبات الکی

در خصوص اتهام ۱- و.پ. مبنی بر نگه داری مشروبات الکلی و ۲- ر.ج. مبنی بر حمل و نگه داری مشروبات الکلی، به شرح مندرج در پرونده با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و هم چنین کشف و ضبط مشروبات الکلی از نامبردگان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم ردیف اول در حد نگه داری مشروبات الکلی و بزهکاری متهم ردیف دوم در حد ارتکاب جرم واحد حمل مشروبات الکلی نزد دادگاه محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با لحاظ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی از باب تخفیف در مجازات های حبس و شلاق به سبب فقد سابقه قبلی آنان و ابراز ندامت و پشیمانی با لحاظ یک درجه تخفیف حکم محکومیت هر یک از متهمین مذکور به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به انضمام تحمل سی (۳۰) ضربه شلاق تعزیری و مضافاً متهم ردیف اول به پرداخت شصت و دو میلیون ریال (۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و متهم ردیف دوم به پرداخت بیست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (۲۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال) جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد که در اجرای ماده ۲۷ قانون موصوف ایام بازداشت قبلی آنان محاسبه و منظور گردد. کلیه مشروبات مکشوفه نیز معدوم گردند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

بهترین وکیل مشروبات الکلی اصفهان

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص اعتراض آقایان ۱- و.پ. با وکالت م.ن. ۲- ر.ج. با وکالت آقایان ق.ع. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۲۹۹ مورخه ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای و.پ. به اتهام نگه داری مشروبات الکلی دست ساز داخلی به ۹۱ روز حبس و سی ضربه شلاق و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت عرفی کالای مکشوفه محکوم گردیده اند؛ اولاً نسبت به اعتراض آقای و.پ. با توجه به این که مشروبات مکشوفه خارجی بوده و از نظر تعیین مجازات مشمول بند ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ می باشد، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند ب و تبصره یک ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و این که مجازات این مقدار مشروبات مکشوفه از نامبرده صرفاً دارای جزای نقدی است و مجازات حبس و شلاق منتفی و در قانون جدید پیش بینی نگردیده. لذا دادگاه با حذف مجازات شلاق و حبس نهایتاً با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد جزای نقدی تعیین شده نسبت به وی تأیید و استوار می نماید. ثانیاً در خصوص اعتراض آقای ر.ج. با توجه به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که مطابق مقررات بند ج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده و دادنامه نسبت به وی مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به مشارالیه تأیید و استوار می نماید. لیکن دادگاه با توجه به فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت با رعایت ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف و تطبیق مجازات با درجه ۸ ماده ۱۹ مرقوم و رعایت مفاد و مفهوم ماده ۶۵ همین قانون مجازات حبس و شلاق وی را به ترتیب به پرداخت بیست میلیون ریال و یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

معرفی وکیل مشروبات الکی

وکیل پایه یک دادگستری آقای حسین یاوری  با هدف تامین نیازهای حقوقی افراد جامعه و ایجاد اطمینان و اعتبار در بین موکلان

وفراهم نمودن شرایطی است که بصورت کامل از حقوق موکل دفاع شود.

بی شک داشتن تخصص در مورد پرونده های مشروبات الکی میتواند تاثیر بسزایی در دستیابی به نتیجه مطلوب داشته باشد.

تلفن تماس جهت رزرو نوبت مشاوره : ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۱.۵ / ۵. تعداد آرا: ۲

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ بدون نظر 979 نمایش دسته کیفری

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط