شکایت از شهادت کذب

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۳.۳
(۲۹)

شهادت کذب یا شهادت دروغ از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود. همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شرایط شاهد

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده است. این شرایط عبارتند از:

بلوغ

عقل

ایمان

عدالت

طهارت مولد

ذی نقع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

عدم اشتغال به تکدی

ولگرد نبودن

این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت تنها اظهارات او استنماع می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی می باشد.

شرایط شهادت

تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد، برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد.

الف) قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد، باید از روی قطع و یقین باشد، اظهار با تردید و شک بلا اعتبار است. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت می دهد که شاهد سمعی است.

ب) تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است. در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می گوید: من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است.

ج) توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان نباشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن ها یکی باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان، یکی هشتصد تومان نقل می کند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد.

مجازات شهادت کذب و سوگند دروغ

مجازات سوگند دروغ در دادگاه و دادسرا

مجازات سوگند دروغ در دادگاه طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.

مجازات شهادت کذب در دادگاه و دادسرا

مجازات شهادت کذب در دادگاه طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی  و نزد مقامات رسمی، محکومیت به سه ماه و یک روز  تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال است.

شهادت کذب در کلانتری

شهادت دروغ در کلانتری با توجه به اینکه ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد شامل عنوان شهادت کذب نیست.

آثار شهادت کذب

۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

۲-  در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.

۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

۴-  چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

نحوه اثبات شهادت کذب

در ماده ۱۷۸ ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود. در ماده ۱۹۷ برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا ۱۰ روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

این جرم از جمله جرایم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی” شهادت دروغ ” موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ

معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند، فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

نمونه شکوائیه شهادت دروغ

باسلام احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند، آقای ………………… طی مدارک پیوست در پرونده کلاسه ……….. در تاریخ …………… که فیمابین بنده و اقای …………… در جریان بود اظهار به شهادت دروغ نموده است، به طوریکه در پرونده شهادت کذب ایشان باعث شد تا حقوق حقه بنده مورد خدشه قرار گیرد و دلیلی که برای اثبات ادعایم دارم این است که نامبرده در تاریخ ……………. در حضور سه نفر اظهار نمود که دروغ گفته است.

شهود بنام آقایان ۱- ………. ۲- ………… ۳- …………. در صورت صلاحدید حاضر به ادای شهادت و بیان اظهارات می باشند. فلذا از محضر دادستان محترم خواهشمندم دستور فرمائید تا به اتهام ایشان طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی رسیدگی گردد.
با تشکر- امضاء

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با  بهترین وکیل کیفری اصفهان مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت تماس با ما، موضوع مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۳.۳ / ۵. تعداد آرا: ۲۹

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ 17 نظر 31428 نمایش دسته کیفری

دیدگاه کاربران

قاسم‌بهره‌مند‌قلعه‌سرخ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۹

سلام‌‌وقت‌بخیر‌عزیزم.بنده‌کارگر‌تخلیه‌آرد‌نانوایی‌هستم‌که‌‌چندتا‌خانم‌ریخته‌بودن‌سر‌خانه‌بنده‌همسر‌وبچه‌هام‌رو‌کتک‌بزنند‌موفق‌نشدند‌ولی(فهاشی‌،پرتاب،سنگ،چوب‌کرده‌بودند‌)درلحظه‌من‌سر‌کار‌بودم‌شاهدای‌من‌تأیید کردن.
‌‌منجر‌به‌شکایت‌شد‌.ولی‌طرفا‌دوتا‌خانم‌شاهد‌اوردن‌‌شهادت‌دادن‌این‌اقا‌بود‌تو‌درگیری‌،منتهی شاهد‌دوست‌شان‌بود‌از‌محلی‌دیگر‌شهادت‌دروغ‌دادن‌در‌حضور‌قاضی‌.من‌میتوانم‌از‌شاهدا‌که‌شهادت‌دروغ‌دادن‌شکایت‌کنم.مرسی

پریااحمدی در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳

سلام وقت بخیر
یکسال قبل تحت عنوان افترا،ضرب وجرح،فحاشی وحبس غیرقانونی از بنده شکایت شده که شاکی دوشاهد مرد معرفی کرد که مفاد شهادت آنها متفاوت بود وبا شاهد معارض و جرح شهود و سایر دلایل حکم برائت برای بنده صادر شد؛آیا میتوانم از شهود بابت شهادت کذب واز شاکی بابت اعاده حیثیت شکایت کنم؟
از شما سپاسگزارم

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳

سلام.اگر نزد قاضی شهادت داده باشند بله

هرش مرادی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

با سلام و احترام
در پرونده حقوقی که با شهادت کذب در ۴ سال پیش محکومیت به پرداخت صادر گردیده
آیا پس از ۴ سال برای شهادت کذب می شود اقدام نمود؟

افشین سیفی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۱

با سلام و خسته نباشید
در سال ۹۰ درمورد پرونده ای حقوقی که با موضوع تقسیم ارثیه بود که دایی های بنده کاغذی تحت عنوان مصالحه نامه آوردند که پدرمان ارث را به ما داده ، و شاهدین که سه نفربوده اند دو نفر در دادگاه سوگند خوردند و ما بطور قطعی محکوم شدیم حالا پس از گذشت ده سال ،در پرونده ای مشابه شهادت کذب آن دو نفر شاهد که آن زمان شورا هم بوده اند در دادگاه محترم تجدید نظر اثبات شده و یکی از آن سه نفر که در دادگاه نبوده و الان گفته که من مهری نزده ام آن زمان از کاغذی خبر ندارم ، من الان برای حقانیتم چکار کنم

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۱

حضوراً به دفتر همکاران بنده مراجعه نمایید.

سمیرا در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۰

سلام. فردی یک استشهادیه با امضایه ده نفر تهیه کرده و درآن بنده را به فحاشی به مامور آتش نشانی متهم کرده است در حالی که دروغ بوده و خود مامور اتش نشانی حاضر است بابت این موضوع شهادت دهد که من هیچ فحشی به اون نداده ام. البته این استشهاد در پرونده ای مطرح شد که با روش های دیگر مقصر بودن فرد ثابت شده بود و استشهاد علیه من کاربردی نداشت اما از انجا که چهره من نزد همسایگان با این استشهاد خدشه دار شده است میخواهم بدانم میتوانم از این فرد و امضا کنندگان این استشهاد شکایت جعل بکنم؟ یا اعاده حیثیت؟ ضمن اینکه فحاشی جرم است و درواقع این فرد به من تهمت و افتذای فحاشی زده است.

1 2


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط