نمونه رای سال ۱۴۰۱

۳.۹ (۷) در این نوشته سعی میکنیم نمونه رای سال ۱۴۰۱ که با وکالت و دفاع آقای حسین یاوری اخذ گردیده است را ارئه نماییم. نمونه رای تجاوز به عنف نمونه رای تبدیل مجازات کیفری از حبس به جزای نقدی نمونه رای مطالبه ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به باطل نمونه … ادامه خواندن نمونه رای سال ۱۴۰۱