وکیل ابطال قرارداد اصفهان

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۴۰۰-۱۱-۱۱
۵
(۱)

معنای بطلان قرارداد

هر یک از قراردادها و معاملاتی که در قوانین پیش ‌بینی شده است آثار خاصی دارد که برخی از این آثار، اصلی و برخی دیگر، فرعی هستند.در ادامه توضیحاتی را از زبان وکیل ابطال قرارداد اصفهان ذکر میکنیم.

همه افراد قراردادهایی را منعقد می‌ کنند که دارای آثاری قانونی میباشد و برای به ‌وجود آمدن این آثار باید شرایط خاصی رعایت شود و در صورت عدم رعایت این شرایط، نمی‌ توان انتظار تحقق عقد و آثار آن را داشت.

برای مثال اثر اصلی قرارداد بیع (خرید و فروش) انتقال مالکیت است؛ یعنی شخصی که با پرداخت مبلغی اتومبیل شخص دیگر را خریداری می کند، با این معامله مالکیت اتومبیل از فروشنده به او منتقل می شود؛ در مقابل فروشنده‌ اتومبیل هم مالک پولی می شود که خریدار به او پرداخت کرده است.

نمونه دیگر این قراردادها، عقد ازدواج (نکاح) است. اثر اصلی عقد نکاح، ایجاد رابطه‌ زوجیت است؛ یعنی با این عقد، زن و مرد به هم محرم شده و با ایجاد زوجیت، حقوق و تکالیفی برای هریک از آن­ها به وجود می‌ آید.

وکیل ابطال قرارداد اصفهان

نکته

برخی مواقع یک قرارداد با رعایت تمامی شرایط منعقد می‌­شود و پس از مدتی به خواست طرفین یا به علتی دیگر از بین می‌رود.

هنگامی که قرارداد به خواست و اراده‌ی طرفین از بین برود، از آن به «فسخ قرارداد» تعبیر می شود اما هنگامی که قرارداد به حکم قانون از بین برود، به آن «انفساخ قرارداد» می‌گویند.

اما در برخی مواقع به علت عدم رعایت قواعد و ضوابطی که در قانون پیش ‌بینی شده است، به طور کلی یک قرارداد از ابتدا به وجود نمی آید.

در واقع هنگامی که از باطل بودن قرارداد یا معامله­‌ای سخن می­‌گوییم، مقصودمان این است که به‌طور کلی هیچ قراردادی شکل نگرفته و در نتیجه هیچ‌یک از آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به‌ وجود نمی ‌آید.

در واقع هنگامی که گفته می شود «یک قرارداد باطل است»، مقصود این است که این قرارداد از ابتدا هم به وجود نیامده و گویا هیچ قراردادی در میان نبوده است؛ نه این که ابتدا و در یک بازه­‌ی زمانی به وجود آید و سپس از بین برود.

قرارداد باطل از نظر قانون گذار وجود خارجی ندارد.

آثار بطلان قرارداد

در صورتی که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود، تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد می‌شود و پس از آن برای طرفین حقوق و تکالیف خاصی به‌وجود می‌آید.

در نتیجه اگر هریک از آنها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که ضرر کرده است می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادی خود کند.

در صورتی‌که یک قرارداد باطل باشد، این وضعیت جریان نخواهد داشت. در این حالت آثار اصلی و به تبع آن، آثار فرعی قرارداد به وجود نمی‌آید و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند طرف دیگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند.

وکیل ابطال قرارداد اصفهان

دلایل باطل بودن یک قرارداد

  •  فقدان قصد

اعمال حقوقی برای آن‌که انجام شوند و آثار قانونی خود را به‌وجود آورند، نیازمند قصد هستند. بنابراین اگر شخصی، دیگری را به انجام یک معامله مجبور کند، در این حالت با توجه به اینکه این شخص در انجام معامله مجبور بوده است، طبق قانون می‌توان گفت که به‌طور کلی قراردادی هم واقع نشده و  قرارداد باطل است.

  •  فقدان اهلیت

اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است. همه‌­ انسان‌­ها برای آن‌که بتوانند حقوق خود را اعمال یا اجرا کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: عقل، بلوغ و رشد. بنابراین شخصی که صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد و شخصی که عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله‌‌ای که انجام می‌­دهد باطل خواهد بود.

  •  نامشروع بودن جهت معامله

هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می‌شود و این هدف، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. یک نفر خانه‌‌ای را می‌‌خرد تا در آن سکونت کند و دیگری خانه‌ای می‌خرد تا آن را اجاره دهد.

هیچ ضرورتی ندارد که طرفین هدف خود از انجام معامله را در آن ذکر کنند اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شده باشد، باید مشروع باشد. پس اگر شخصی در قرارداد ذکر کند که برای تأسیس قمارخانه این خانه را خریداری می ‌کند، قرارداد باطل است.

  •  معین بودن مورد معامله

هر معامله‌‌ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می‌‌شود. موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است. یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار به‌وجود می آید و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد می‌شود.

موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

وکیل ابطال قرارداد اصفهان

روابط طرفین قرارداد باطل

منظور از روابط طرفین ،حقوق و تعهداتی است که طرفین در ارتباط با عقد در برابر یکدیگر پیدا می کنند.برای عقد باطل از حیث بطلان ، اثر حقوقی نمی توان شناخت.چه این که عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند تا منشا اثر حقوقی باشد.اما در صورتی که طرفین به مناسبت عقد باطل ، مالی را به یکدیگر تسلیم کرده یا عملی را برای یکدیگر انجام داده باشند،زمینه برای پیدایش حقوق و تعهدات طرفین در برابر یکدیگر فراهم می شود.
لذا در این صورت باید…

آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود.

تلف دو عوض یا یکی از آن ها مانع اجرای آثار اعلام بطلان قرارداد نیست.چنانچه قانون مدنی مقرر می دارد:

̎ تلف یکی عوضین مانع اقاله نیست.در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.̎

اثر بطلان قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

اصولا غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگری وجود دارند که اراده ایشان در تشکیل قرارداد دخالت نداشته اما ممکن است اثر عقد از طرفین به آنها سرایت کند.این اشخاص را قائم مقام می گویند.
اشخاص قائم مقام به دو دسته تقسیم می شوند:

  • قائم مقام عام که عبارت از وراث است.
  • قائم مقام خاص که شامل منتقل الیه مال موضوع قرارداد و یا طلبکار طرف قرارداد است.

قائم مقام عام : این نوع قائم مقامی ،درحقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد است،که آثار قرارداد از او سرایت میکند.قائم مقامی نسبت به تعهدات مورث اصولا محدود به حدود اموالی است که به ارث از شخص متعهد به قائم مقام انتقال یافته است.
قائم مقام خاص :کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند از اعلام بطلان صدمه می بینند.به ویژه درجایی که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد.بی گمان او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند.لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد.

خسارات ناشی از بطلان قرارداد

بطلان قرارداد وسیله جبران خسارت نیست.بنابراین درخواست بطلان قرارداد منافاتی با خواستن زیان های ناشی از تقصیر طرف قرارداد ندارد.آنچه مانع از گرفتن خسارت می شود.این است که زیان دیده نیز مقصر باشد.چندان که بتوان گفت خود اقدام به ضرر خویش کرده است.

مانند اینکه خریدار مالی بداند که مالک، دیگری است و فروشنده از او نمایندگی ندارد .دیگر نمی تواند از بابت ابطال چنین قراردادی خسارت بخواهد.هرچند که تقصیری هم به طرف او نسبت داده شود

معرفی وکیل ابطال قرارداد

در صورتی که تمایل به مشاوره یا گرفتن وکیل در خصوص ابطال قرارداد در اصفهان برای پرونده خود دارید میتوانید به آقای حسین یاوری وکیل پایه یک دادگستری به عنوان یکی از وکلای متخصص این موضوع در استان اصفهان که با داشتن رزومه عالی میتواند گزینه ی مناسبی برای انتخاب بعنوان وکیل شما باشد تا بتوانید نتیجه مطلوب را کسب کنید مراجعه نمایید.

جهت رزرو نوبت مشاوره حضوری با وی میتوانید با شماره ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰ تماس بگیرید.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۵ / ۵. تعداد آرا: ۱

تا حالا رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بدون نظر 232 نمایش دسته حقوقی, ملکی, وصول مطالبات

دیدگاه کاربران

هنوز کسی نظری ارسال نکرده است.شما اولین نفر باشید.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


مطالب مرتبط