حق الوکاله وکیل کیفری چگونه محاسبه میشود؟

ارسال شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در ۱۳۹۸-۰۳-۱۶

حق الوکاله وکیل چیست؟یک از سوالات متداولی که اشخاص هنگام مراجعه به وکیل برای حل مشکلات حقوقی و قضایی خود میپرسند و به دنبال یک تعرفه مشخص درباره آن هستند , حق الوکاله وکیل است.هزینه های وکالت شامل حق مشاوره , حق الزحمه وکالت , هزینه تمبر مالیاتی وکیل , هزینه های سفر و سایر هزینه هایی است که وکیل در راستای انجام وظایف وکالتی خود در مورد پرونده شما متحمل میشود.

 

تعریف حق الوکاله وکیل

تنها تعریف مشخصی که از حق الوکاله وجود دارد هزینه ایست که شما باید بابت اموری که وکیل برای به نتیجه رساندن پرونده حقوقی و کیفری شما انجام می دهد پرداخت کنید که میزان آن توسط تعرفه نامه تعریف شده و در قراردادی که با وکیل مورد نظر تنظیم میشود ذکر میگردد.

نکته قابل توجه اینکه طبق قانون مالیاتی، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

 

هزینه حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه

مهمترین معیاری که حق الوکاله را تعیین میکند عرف می باشد که به طور مثال حق الوکاله وکیل کیفری در اصفهان حدود ۱۰ درصد از میزان خواسته شده می باشد که بسته به میزان آن ، هرچقدر مبلغ خواسته بیشتر شود درصد حق الوکاله کمتر می شود و ممکن است در برخی پرونده ها به ۳ یا ۴ در صد هم برسد.

طبق آیین‎نامه تعرفه حق‎الوکاله وکیل در پرونده های مالی ۶ درصد (برای مطالبات مالی بالای ۱۰میلیون تومان)، ۴درصد(از ۱۰میلیون  تا ۱۰۰میلیون تومان)، ۳درصد (بین ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان) و ۲درصد(بالای ۵۰۰میلیون تومان) می باشد.اگر چه در دعاوی حقوقی مثل مطالبه وجه چک وکیل میتواند به موجب قرارداد جداگانه که به آن قرارداد مالی میگویند طبق تعرفه عمل نکند و کمی بیشتر یا کمتر از مبلغ تعرفه  از موکل دریافت نمایند .لذا دریافت مبلغ  بیشتر از تعرفه هیچ ایراد قانونی ندارد.

 

هزینه تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

مراحل دادرسی پرونده معمولا شامل مراحله بدوی ،مرحله تجدید نظر و مرحله اجرای حکم میباشد.بر این اساس موکل باید حدود اختیارات وکیل را مشخص کند .زیرا اینکه وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را رسیدگی میکند در میزان حق الزحمه تاثیر میگذارد.همچنین وکیل وظیفه دارد در هریک از این مراحل ، وکالتنامه امضاء شده ملصق به تمبر مالیاتی را به دادگاه تقدیم نماید.

میزان حق الوکاله وکیل طبق همان مبلغی است که در وکالتنامه درج می گردد  و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرارمی دهد.البته اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد  فقط از حیث تمبر مالیاتی ملاک قرارد داده میشود.

هزینه های سفر وکیل

اگر شما اقدام به اخذ وکیل در شهر خود برای پرونده ای در شهرهای دیگر نمایید مسلما هزینه های سفر وکیل برای رسیدگی به پرونده مذکور نیز بر عهده شما خواهد بود.

 

طلب هزینه های حق الوکاله از خوانده

در جریان پرونده شما باید تمامی هزینه های حق الوکاله را به وکیل پرداخت نمایید اما درصورتی که در پایان پرونده خوانده محکوم شود ، می توانید هزینه های پرداخت شده را براساس میزان تعرفه مشخص شده از خوانده طلب کنید و خوانده نیز  طبق نظر دادگاه باید هزینه را پرداخت کند.

 

آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل

اگر می خواهید بیشتر و دقیق تر با آیین نامه تعرفه و فرمول های آن آشنا بشوید، در ادامه قسمت های مهم از این آیین نامه را به شما معرفی خواهیم کرد:

ملاک مبلغ حق الوکاله

 در محاصبه و تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

درج مبلغ مازاد

درصورتی که بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی لازم خواهدبود..

میزان حق الوکاله در دعاوی مالی

میزان حق‌الوکاله در دعاوی مالی در شرایطی  که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١۵٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب زیر  تعیین می‌گردد:

الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۶٠٠٠٠٠٠ریال.

ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴٢٠٠٠٠٠٠ ریال.

ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١۶٢٠٠٠٠٠٠ ریال.

د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.

موارد افزایش میزان حق الوکاله

 میزان درجه تحصیلی، سالهای خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.

  •  وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ١٠% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
  • به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هرسال ١% مبلغ پایه و حداکثر تا ٣٠سال سابقه و ٢٠% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
  • وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ١٠% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

میزان حق الوکاله در دعاوی غیر مالی

در مورد دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:

الف ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ٣٠٠٠٠٠ ریال و حداکثر ۴٠٠٠٠٠٠ ریال.

ب ـ در دعاوی کیفری:

١.   در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۵٠٠٠٠٠٠ ریال.

٢.   در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ١٠ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال.

ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله ٣٠٠٠٠٠ ریال و حداکثر ۴٠٠٠٠٠٠ریال تعیین می‌شود.

حق‌الوکاله در مراجع غیر قضایی

میزان حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی طبق این آیین‌نامـه اسـت که ۶٠ درصد آن به مرحله نخستین و ۴٠درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.

حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاه ها

میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ٢درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۵٠٠٠٠٠٠ ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.

هزینه مسافرت وکلا

میزان هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ ٢۵٠٠٠٠ ریال تعیین می‌گردد.

این آیین‌نامه در تاریخ ١٣٨۵/۴/٢٧ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

لازم به ذکر است تمام مطالب فوق الذکر بر اساس قانون بوده و مربوط به چندین سال پیش میباشد که با جامعه کنونی و نرخ تورم تناسب ندارد و بدین خاطر در وهله اول توافق بین وکیل و موکل ملاک است.

 

نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ 3 نظر 9177 نمایش دسته حقوقی, کیفری

دیدگاه کاربران

علی مقصودی در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱

سلام برای شکایت در مورد کلاه برداری به مبلغ هفت میلیون وکیل گرفتم حق وکالت ۲۸۰۰۰۰۰به وکیل پرداخت کردم یک میلیون دیگه هم می خواد هزینه وکیل چگونه حساب می کنند

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱

سلام.در پرونده های کیفری حق الوکاله بر اساس توافق بین وکیل و موکل تعیین میگردد .

وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

سلام.تماس بگیرید : ۰۹۱۳۳۹۴۰۴۳۰


مطالب مرتبط